Monthly Archives September 2017

CBAC – 5 rheswm i ddefnyddio Banc Cwestiynau

Mae'r Banc Cwestiynau yn eich galluogi i adeiladu papur cwestiynau ar-lein yn rhad ac am ddim, a dyma'r cyntaf o'i fath yn y DU. Mae'n galluogi athrawon i greu papurau prawf wedi'u teilwra, sy'n debyg i arholiadau go iawn, o gronfa o hen gwestiynau arholiad.Pam defnyddio Banc Cwestiynau?1. Creu papur cwestiwn yn seiliedig ar anghenion eich dysgwyr. Gallwch ddefnyddio'r hidlydd uwch â'r swyddogaethau tag i chwilio am gwestiynau cyn-bapurau yn ôl pwnc, testun, haen, blwyddyn, tymor neu farciau am bob cwestiwn.2. Gweld Cynlluniau Marcio a Sylwadau Arholwyr. Mae pob cwestiwn wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â'r cynllun marcio a sylwadau'r arholwyr ar
Read More

CBAC – Adolygiad Arholiad Ar-lein (AAA)

Mae AAA yn adnodd am ddim arloesol a rhyngweithiol i helpu athrawon i wella safonau yn yr ystafell ddosbarth.Mae'r adnodd hwn yn dwyn ynghyd data cyffredinol, cwestiynau arholiad, cynlluniau marcio a sylwadau arholwr, a fydd yn eich arwain drwy adolygiad o gwestiynau arholiad. Mae'r manteision yn cynnwys:· canllawiau ar gyfer athrawon i werthuso data, gan gydnabod cryfderau a gwendidau· mynediad i ddeunyddiau pob pwnc perthnasol ar gyfer athrawon sy'n addysgu nifer o bynciau· gwybodaeth werthfawr ar gyfer athrawon sydd newydd gymhwyso· sail ar gyfer trafodaethau mewn adrannau a chyfarfodydd rhanbarthol· darpariaeth ar y we, gyda'r opsiwn i argraffu ar gyfer
Read More

3 Weeks to Go: Seminars with 5 Spaces or Less!

​The National Education Show is an unmissable opportunity for anyone with an interest in education to hear the latest strategies and ideas from renowned educational experts and world-class speakers, for only £10 per seminar. Some of our seminars have already sold out and many are close to full capacity. Book your tickets HERE to reserve your space.These seminars have 5 spaces or less:- ‘Pob un yn Seren’ with Matthew McAvoy- ‘Middle Leadership: Succeeding in the ‘Engine Room’’ with Steve Garnett- ‘How to Develop Literacy and Numeracy Through the Digital Competency Framework’ with Alessio Bernadelli- ‘Gwella Deilliannau Llythrennedd a Rhifedd yn y Profion’
Read More

Speaker Spotlight: Sarah Lynn

We're back with a guest post by Sarah Lynn from Stonewall Cymru. Her seminar, 'Creating an Inclusive Environment: An Introduction to Supporting LGBT Young People', will run from 2-3pm at The National Education Show. Book your tickets to her seminar HERE.Stonewall’s school report 2017 found that 54% of students in Wales still experience bullying based on their sexual orientation and gender identity. This is higher than any other area of the Britain, and there is an urgent need for schools, teachers and education providers to tackle these incidents.The effects of bullying in school are well documented. Attainment, attendance and wellbeing
Read More

Exhibitor Spotlight: Careers Wales

Here's the Exhibitor Spotlight from Careers Wales! Come along to our exhibition to find out more about their great services; book your free tickets HERE.Careers WalesStand 2@CareersWales and @GyrfaCymruwww.careerswales.comCareers Wales is funded by the Welsh Government. We provide free and impartial careers information and support for anyone making education or employment decisions. We are here to help people make realistic career plans and decisions, to move into the right training, further learning or employment opportunities. ​Recently described as world class”* our services encourage the development of aspirations and equip people with the skills they need to manage their career. We help people understand
Read More

Exhibitor Spotlight: Schoolzine

​Our latest Exhibitor Spotlight features Schoolzine! Come along to our school products exhibition to meet them; book your free tickets HERE.SchoolzineStand 89@SchoolzineUKhttp://www.schoolzine.co.uk/ ​Schoolzine is your only complete platform for school and parent engagement. Our platform is mainly targeted towards improving relationships between schools and parents as well as offering many immediate and long term cost saving benefits.The platform has four feature-packed main components: the eNewsletter, live news-stream, app and website creation. Each service has a heap of functionality including unlimited video and image galleries, Google translate, surveys, a dynamic calendar, parents' evening bookings, online forms and digital signatures to name but a few.In
Read More