Cyfri'r diwrnodau cyn Sioe Addysg Genedlaethol 2018:

Day
Hour
Minute
Second

Arddangoswyr 2018

Pam Arddangos?

Os dewiswch Arddangos yn y Sioe Addysg fwyaf erioed a gynhaliwyd yng Nghymru, cewch gyfle i arddangos eich cynnyrch a'ch gwasanaethau.  Rydym yn disgwyl dros 4,000 o bobl i fynychu'r sioe.

Os oes gennych gynnyrch neu wasanaeth a allai fod o fudd i'r Sector Addysg yn eich barn chi, yna dyma'r lle i fod ar 13 Hydref 2017. 

Yn Sioe Addysg Genedlaethol 2018, bydd ychydig dros 100 o stondinau arddangos ar gael a disgwylir iddynt werthu'n gyflym iawn. 

Os hoffech arddangos yn y Sioe Addysg Genedlaethol, gweler ein prisiau isod. 

pexels-photo-64778-large-294x315
Pen Bwrdd

£799 +TAW fesul 1.8m x 2m o le

Yn cynnwys lle llawr, bwrdd (6 tr/1.8m) a lliain bwrdd. Byddwch hefyd yn cael 2 daleb cinio ar gyfer eich staff a Wifi am ddim 

SHELL-294x315
Cynllun Cragen Pwrpasol

£999 +TAW fesul 2m x 2m o le

Yn cynnwys stondin cynllun cragen, waliau caled, carped,  enw'r cwmni ar arwydd uwchben, bwrdd (6tr/1.8m) a  lliain bwrdd os oes angen yn ogystal a lle ar llawr. 

ligths-294x315
Trydan a Goleuo

Dechrau o £45

Trydan a dau olau cylch: £80

Trydan yn unig: £45

Archebwch stondin yn Arddangosfa Addysg Fwyaf Cymru heddiw!

Bydd aelod o'n tîm yn cysylltu â chi o fewn 1 diwrnod gwaith i gadarnhau eich archeb.

Map y'r Arddangosfa

MAP_NEW

Cynllun y Llawr Isaf

Llawr Cyntaf 

Mynediad AM DDIM i Sioe Addysg Genedlaethol 2018.

Cofrestrwch ar gyfer eich tocyn AM DDIM i'r sioe a dewiswch y seminar DPP sy'n gweddu orau i'ch anghenion chi ac anghenion eich sefydliad addysg.

Cysylltu

Os hoffech gysylltu â'r Sioe Addysg Genedlaethol, gallwch wneud hynny drwy lenwi'r ffurflen gyswllt isod. Bydd aelod o'n tîm yn cysylltu â chi maes o law.

Invalid Email
Invalid Number

Y Sioe Addysg Genedlaethol

4ydd Llawr,

15 Sgwâr Mount Stuart,
Bae Caerdydd,
Caerdydd, CF10 5DP

029 2240 0382

info@nationaleducationshow.com​