Cyfri'r diwrnodau cyn Sioe Addysg Genedlaethol 2018:

Day
Hour
Minute
Second

Y Sioe ei Hun

Bydd y Sioe Addysg Genedlaethol yn rhoi'r wybodaeth, yr adnoddau a'r arweiniad arbenigol i chi er mwyn ysbrydoli, grymuso a datblygu dysgwyr gwych.

Dyddiad y sioe Dydd Gwener 16 Tachwedd 2018

Lleoliad: Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Amser y Sioe: 9am - 5:30pm

Dilynwch ni ar Trydar

7172 MyConcern Bilingual Strapline Logo (Border) AW-01
Prif Noddwr Sioe Addysg Genedlaethol 2018

myconcern

Mae MyConcern™ yn feddalwedd syml a diogel i gofnodi a rheoli holl bryderon amddiffyn plant. Mae’r system yn galluogi pob aelod staff i gofnodi unrhyw bryder am ddiogelwch plentyn yn ddiogel, a chanfod bod y wybodaeth wedi ei gofnodi yn gywir ac ar ddeall bod yr arweinyddion diogelu pwrpasol wedi cael eu hysbysu yn awtomatig. Mae’r system hefyd yn darparu dull i arwain yr arweinydd diogelu dynodedig i asesu pob pryder a rheoli unrhyw gamau parhaus y mae angen eu cymryd.

Arddangosfa

Bydd y Sioe Addysg Genedlaethol yn canolbwyntio ar anghenion a gofynion unigol y Sector Addysg, a'n nod yw sicrhau y bydd yr Arddangosfa yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i unigolion, ysgolion, colegau a sefydliadau ledled Cymru, Rhanbarthau'r De-orllewin, coridor yr M4 a gweddill y DU.

Seminarau

Nawdd & Hysbysebu

Bydd y Sioe Addysg Genedlaethol yn cynnig ystod lawn o gyfleoedd i noddi yn y cyfnod cyn y sioe ac ar y diwrnod ei hun. Bydd amrywiaeth o gyfleoedd marchnata, a chynhyrchion hyrwyddo ar gael i gwmnïau am gost. Bydd gofod hysbysebu ar gael i'w brynu yng nghylchgrawn y sioe ac ar-lein. Bydd gan unrhyw un sy'n gwerthu i'r sector addysg ddiddordeb yn y gwasanaeth hwn.

Data

Bydd data ar gael i'w prynu yn dilyn y sioe.

Mynediad AM DDIM i Sioe Addysg Genedlaethol 2018.

Cofrestrwch ar gyfer eich tocyn AM DDIM i'r sioe a dewiswch y seminar DPP sy'n gweddu orau i'ch anghenion chi ac anghenion eich sefydliad addysg.

Cysylltu

Os hoffech gysylltu â'r Sioe Addysg Genedlaethol, gallwch wneud hynny drwy lenwi'r ffurflen gyswllt isod. Bydd aelod o'n tîm yn cysylltu â chi maes o law.

Invalid Email
Invalid Number

Y Sioe Addysg Genedlaethol

4ydd Llawr,

15 Sgwâr Mount Stuart,
Bae Caerdydd,
Caerdydd, CF10 5DP

029 2240 0382

info@nationaleducationshow.com​