Helen Battelley (Cym)

Helen Battelley (Cym)

About this Seminar:

Ysgrifwyr Ysbrydoledig - Gweithgareddau diddorol ar gyfer cefnogi sgiliau motor mân a llawysgrifen

Syniadau Symud sy’n cael effaith yn syth – Syniadau ar gyfer staff Blynyddoedd Cynnar a’r Cyfnod Sylfaen (BCCS) fydd yn sicrhau bod disgyblion yn ymroi i dasgau ym mhob maes drwy symud, gwych ar gyfer bechgyn!
Hwb i Gyfathrebu, Iaith a Llythrenned – BCCS (fel yr uchod)
Sgiliau Symud BCCS fydd yn ysbrydoli’r dysgu – Syniadau a strategaethau syml i annog methodoleg sy’n seiliedig ar symud.
Dweud stori drwy symud – Cefnogi llenyddiaeth a darllen drwy chwarae rôl a symud.
Maths Movers – cefnogi sgiliau rhifedd drwy symud.

About the Speaker:

Helen Battelley

Ymgynghorydd Cerddoriaeth a Symud

Mae Helen yn ymgynghorydd symud BCCS rhyngwladol wedi ei lleoli yn y DU a bu’n gweithio yn y Blynyddoedd Cynnar ers dros 16 o flynyddoedd. Yn 1999 fe greodd Helen faes llafur unigryw ym maes dawns/symud a cherddoriaeth ar gyfer plant, oedd yn seiliedig ar addysgeg gadarn ac ymchwil estynedig sy’n diwallu gofynion Fframwaith BCCS y Cwricwlwm Cenedlaethol. Yn ddiweddar derbyniodd Helen gytundeb i fod yn Ymgynghorydd Dawns a Symud ar gyfer Ysgolion Prydeinig yn y Dwyrain Canol (BSME). Ar hyn o bryd mae’n cydweithio gyda’r Bartneriaeth Ysgolion Genedlaethol ar lunio ymgyrch ‘Corfforol Weithgar’ ar gyfer ysgolion cynradd mewn cydweithrediad â Change4Life.