Amdanom ni

Amdanom ni

Beth sy’n digwydd?


Bydd Y Sioe Addysg Genedlaethol, y gynhadledd a’r arddangosfa undydd flynyddol fwyaf yng Nghymru, yng Ngaerdydd ar Hydref 8fed, 2021. Rhowch y dyddiad yn eich dyddiaduron, peidiwch â cholli’r sioe!

Mae hwn yn ddyddiad allweddol yng nghalendr unrhyw un sy’n gweithio neu’n ymwneud â’r byd addysg – gyda diwrnod llawn o seminarau arloesol, arddangosiadau ynghyd ag arddangosfa o adnoddau a chynnyrch addysgol. Bydd y digwyddiad yn nodi ac yn dathlu’r heriau, y llwyddiannau a’r datblygiadau arloesol y mae athrawon yn ymwneud â nhw’n feunyddiol.
Ein nod pennaf yw galluogi staff addysg proffesiynol o Gymru a’r DU i rannu syniadau a gwybodaeth ac yn y pendraw wella safonau addysg i bawb.

Cymryd rhan

Os oes gennych ddiddordeb mynychu rhai o’n seminarau gwych, ewch i’n tudalen seminarau i ddarllen mwy am yr ystod o bynciau sydd ar gael. Cadwch lygad ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol am gynigion a bargeinion unigryw. Os ydych am archebu ar gyfer grŵp mawr cysylltwch â ni i drafod disgownt.
Os ydych yn ddarpar arddangoswr, ewch draw i’n tudalen arddangos i ddysgu mwy am y 100+ o stondinau sydd ar gael, mae cymysgedd o stondinau ar gael yn cynnwys pen bwrdd, gofod yn unig neu ‘gynllun cragen’ pwrpasol. Ar y dudalen honno gallwch hefyd ddysgu am ein cyfleoedd noddi ardderchog fydd yn eich rhoi gam ar y blaen i’ch cystadleuwyr.

Dyddiad: Hydref 9fed, 2020
Amser: 8:30am – 5.30pm
Lleoliad: Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Mae’r Digwyddiad yn addas ar gyfer:

Prifathrawon
Rheolwyr Busnes Ysgolion
Staff Addysgu
Cymorthyddion Addysgu
Cydlynwyr a staff AAA
Hyfforddwyr
Myfyrwyr TAR

Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl:

  • Rhaglen llawn dop o dros 60 o seminarau arloesol, llawn gwybodaeth ar y pynciau a’r ymchwil diweddaraf yn y byd addysg, yn cael eu cyflwyno gan arbenigwyr proffesiynol sy’n amlwg yn y maes.
  • Arddangosfa yn cynnwys 140+ o gyflenwyr a darparwyr adnoddau, deunyddiau a gwasanaethau ar gyfer y byd addysg. Bydd yr arddangosfa’n cynnwys ystod dda o gwmnïau sy’n darparu ar gyfer sawl agwedd o’r byd addysg yn cynnwys gwasanaethau hyfforddi, recriwtio, adnoddau ar-lein, offer addysgu, meddalwedd, offer ysgol a llawer mwy.
  • Cyfleoedd i rwydweithio â gweithwyr proffesiynol tebyg a thrafod y pynciau sydd o bwys i chi.

Ar ddiwedd y digwyddiad bydd y cynrychiolwyr yn gadael gyda’r canlynol:

Yr wybodaeth, y syniadau a’r blaengareddau diweddaraf gan arweinwyr yn y maes. Mae ein holl seminarau wedi eu hachredu gan CPD.

  • Dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth bellach o’r ystod sylweddol o gynnyrch, deunyddiau, datrysiadau a gwasanaethau sydd ar gael i’ch ysgol o Gymru benbaladr a thu hwnt.
  • Bargeinion a chynigion unigryw ynghyd ag arddangosiadau gan 140+ o arddangoswyr, yn cynnwys cyfle i weld a phrofi cynnyrch cyn prynu, a thrafod anghenion unigol eich sefydliad yn bersonol â chynrychiolydd cwmni.
  • Cysylltiadau a rhwydweithio â gweithwyr proffesiynol eraill yn y byd addysg, a chyfleoedd i gydweithio a rhannu syniadau, ymchwil a gwybodaeth.