Gwybodaeth ar gyfer Arddangoswyr Y Sioe Addysg Genedlaethol

Gwybodaeth ar gyfer Arddangoswyr Y Sioe Addysg Genedlaethol

Mae’r arddangoswyr sydd wedi cadarnhau y byddant yn arddangos yn sioe 2020 wedi eu rhestru isod. Os hoffech wybod mwy am sut i ymuno â nhw yn yr arddangosfa, cysylltwch â ni heddiw.

Mae gennym dros 100 o stondinau amrywiol ar gael ar gyfer busnesau yn cynnwys pen bwrdd, gofod yn unig a ‘chynllun cragen’.

Os ydych am gael copi o’n Llawlyfr Arddangoswyr, sy’n cynnwys yr holl wybodaeth fydd ei hangen arnoch, ewch i’n tudalen lawrlwytho i gael fersiwn PDF, neu cysylltwch â ni i gael copi caled drwy’r post.

Os byddwch yn dewis arddangos yn Sioe Addysg Fwyaf Cymru erioed, fe fydd gennych gyfle i arddangos eich cynnyrch a’ch gwasanaeth i unigolion dylanwadol amlwg o’r sector addysg. Rydym yn disgwyl 3000 o bobl yn y sioe.

Os oes gennych gynnyrch neu wasanaeth y teimlwch y byddai o fudd i’r sector Addysg, dyma’r lle i fod ar Hydref 8fed, 2021.

Os hoffech arddangos yn Y Sioe Addysg Genedlaethol, gweler ein prisiau isod.

Safonol:
Cragen 6m x 2m – £2,925 +TAW
Cragen 4m x 2m – £1,945 +TAW
Cragen 2m x 2m – £999 +TAW

Cragen Safon Uwch (yn cynnwys trydan a goleuadau):
Cragen 6m x 2m – £3,025 +TAW
Cragen 4m x 2m – £2,145 +TAW
Cragen 2m x 2m – £1,099 +TAW

Cysylltwch â ni i drafod pa ddewis a fyddai’n gweddu orau i’ch cwmni.

Gall arddangoswyr y sioe ddisgwyl y canlynol:
3,000+ o weithwyr y byd addysg ledled y DU yn ymweld
Gofod arddangos bywiog a chynadleddwyr sy’n eiddgar i weld cynnyrch ac adnoddau newydd.
Bod yn rhan o ymgyrchoedd e-bost a chyfryngau cymdeithasol pellgyrhaeddol
Cyfle i ddatblygu cysylltiadau busnes newydd ac arddangos eich cynnyrch diweddaraf.
Unigolion dylanwadol o’r sector addysg yn gweld eu cynnyrch neu wasanaeth.