Countdown to the National Education Show 2018:

Day

Hour

Minute

Second

About this Seminar:

Cynnal Safonau yn yr Ardaloedd

Cynnal safonau yn yr ardaloedd yn y ddarpariaeth barhaus ac yn yr ardaloedd wedi eu cyfoethogi. Syniadau ar gyfer meithrin dysgwyr annibynnol, gan roi pwyslais ar hunan arfarnu a hunan asesu.

Seminar Details


Time: 12.30-1.30pm

Language: Cym

Target Audience: Early Years

About the Speaker:

Rowena Hughes-Jones

Ymgynghorydd Plentyndod Cynnar

Mae Rowena Hughes-Jones yn ddarlithydd yn Ysgol Addysg Prifysgol Bangor er 2015. Mae ei chefndir mewn Addysg Gynradd a bu’n iddi beilotio, gweithredu a chefnogi’r Cyfnod Sylfaen mewn ysgolion yng Ngwynedd. Rhwng 2010 a 2012 bu ar secondiad yn cydweithio gyda cwmni CYNNAL yng Ngwynedd fel Swyddog Hyfforddi’r Cyfnod Sylfaen. Bu iddi gynnig hyfforddiant i athrawon yn lleol, yn draws sirol ac yn genedlaethol. Wedi cyfnod byr yn ol yn yr ysgol fe’i penodwyd yn Athrawes Gefnogi Dechrau’n Deg i Wynedd a’i gwelodd yn cefnogi Cylchoedd Meithrin, Meithrinfeydd a sefydliadau eraill a gynigiai ddarpariaeth i blant ardaloedd Dechrau’n Deg.

Contact

If you’d like to contact the National Education Show, then you can do so by filling in the contact form below. One of our team will contact you shortly.​


The National Education Show

4th Floor,
15 Mount Stuart Square,
Cardiff Bay,
Cardiff, CF10 5DP

029 2240 0382

info@nationaleducationshow.com​