Countdown to the National Education Show 2018:

Day

Hour

Minute

Second

About this Seminar:

Defnyddio Adnoddau CBAC i ddatblygu sgiliau

Cyflwyniad i’r deunyddiau digidol newydd ar wefan adnoddau CBAC sydd wedi eu datblygu yn benodol i hyrwyddo sgiliau’r dysgwyr. Bydd y cyflwyniad yn codi ymwybyddiaeth o’r pecynnau mwyaf newydd ac yn cynnig syniadau ynglŷn â’u defnydd yn y dosbarth.
Bydd cyfeiriad hefyd at bwysigrwydd data lefel eitem a sut y gellir ei defnyddio i helpu i adnabod cryfderau a gwendidau sgiliau’r dysgwyr wrth ystyried gwybodaeth unedau Asesu Arholiadau Ar-lein (AAA) yn ogystal â chyflwyniad manwl ar ddefnyddio’r offeryn ‘Banc Cwestiynau’ i ddarparu ystod o gwestiynau bydd o gymorth i ddatblygu’r elfen sgiliau.

Seminar Details


Time: 3.30-4.30pm

Language: Cym

Target Audience: All

About the Speaker:

Mike Ebbsworth a Daffydd Watcyn Williams

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cefnogaeth Addysg CBAC

Ar ôl addysgu ac arwain adran mewn ysgol uwchradd, daeth Dafydd yn athro ymgynghorol ac yn ymgynghorydd ar gyfer TGCh ac mae ganddo ddiddordeb mawr yn y defnydd o dechnoleg fel adnodd addysgu a dysgu. Ar ôl dros 10 mlynedd yn arwain GCaD Cymru ymunodd Dafydd â CBAC fel cyfarwyddwr cynorthwyol yn gyfrifol am ddatblygu cynnwys digidol yn bennaf i gefnogi manylebau.

Contact

If you’d like to contact the National Education Show, then you can do so by filling in the contact form below. One of our team will contact you shortly.​


The National Education Show

4th Floor,
15 Mount Stuart Square,
Cardiff Bay,
Cardiff, CF10 5DP

029 2240 0382

info@nationaleducationshow.com​