Countdown to the National Education Show 2018:

Day

Hour

Minute

Second

About this Seminar:

Dulliau Syml a Chyflym i Reoli Pobl Anodd yn Effeithiol

Bydd y seminar hwn yn cynnig syniadau i’r rhai sy’n awyddus i ddatblygu hyder a sgiliau wrth ddelio â phobl anodd yn yr ysgol. Nod y sesiwn yw arfogi cynrychiolwyr, i ymdrin â rhieni, cydweithwyr, goruchwylwyr neu ddisgyblion – gyda syniadau ymarferol i ymdrin â rhai ‘anodd’ mewn sefyllfaoedd yn effeithiol.
Byddwn yn cyffwrdd â:

  • Adnabod grŵp o bobl anodd a gweithredu strategaethau ar gyfer ymdrin â nhw
  • Datblygu strategaethau penodol ar gyfer datrys gwrthdaro
  • Creu amgylchedd tawel
  • Delio gyda ceisiadau arbennig
    Delio â sefyllfaoedd heriol ac osgoi iddynt waethygu ymhellach
    Datblygu sgiliau cyfathrebu
    Symud ymlaen o sefyllfaoedd negyddol a pheidio â chymryd pethau yn bersonol
Seminar Details


Time: 11.00am-12.00pm

Language: Cym

Target Audience: I Gyd

About the Speaker:

Einir A Williams

Ymgynghorydd Addysg a Chyfarwyddwr a Rheolwr Gyfarwyddwr Eryr a NSMTC

Mae Einir yn gyn athrawes, dirprwy a phennaeth mewn gofal ysgol gynradd yng Ngogledd Cymru. Gyda chefndir yn y Cyfnod Sylfaen, mae’n arbenigo yn y maes gyda diddordeb angerddol. Sefydlodd Cwmni Eryr yn 2017, gan gynnig nifer helaeth o gyrsiau i ysgolion trwy gyfrwng Gymraeg. Ei phrif arbenigedd yw’r Cyfnod Sylfaen, Meddylfryd Twf ac Ymddygiad plant. Mae Einir wedi cynnal nifer o raglenni hyfforddi ar gyfer athrawon, cymorthyddion a goruchwylwyr cinio. Yn flynyddol, mae Einir yn siaradwraig yn y Sioe Addysg Genedlaethol.

Contact

If you’d like to contact the National Education Show, then you can do so by filling in the contact form below. One of our team will contact you shortly.​


The National Education Show

4th Floor,
15 Mount Stuart Square,
Cardiff Bay,
Cardiff, CF10 5DP

029 2240 0382

info@nationaleducationshow.com​