Countdown to the National Education Show 2018:

Day

Hour

Minute

Second

About this Seminar:

Sut i Fagu Hyder, Personoliaeth a Pherfformiad

Mae’r sessiwn rhyngwelthiol yma yn llawn tips a thechnegau cadarn i help unigolion i oresgyn diffyg hyder. Mae nerfusrwydd yn gallu amharu yn fawr ar besonoliaeth a pherfformiad rhywun, a dros y blynyddoedd mae Stifyn wedi helpu croesdoriad iach o gleientiaid ddefnyddio nerfau mewn ffordd bositif a gwerthfawr. Ei nod yw helpu unigolion fod ‘yr enghraifft gorau o nhw eu hunain’ ac mae’r cleientaid cymysg sydd wedi elwa o’r sesiynnau yma wedi bod yn ddisgyblion ysgol, peneithiad cwmniau, enwogion y cyfrycngau gyda llwyddiant yn eu bywydau personol, eu gyrfau, cyfweliadau, clyweliadau, cyflwyniadau a hyd yn oed X Factor a Pride of Britain.

Seminar Details


Time: 9:30-10:30am

Language: Cym

Target Audience: All

About the Speaker:

Stifyn Parry

Cynhyrchydd Creadigol, Cyflwynydd, perfformiwr a mentor. Mr Producer

Mae gan yr Entrepreneur a’r diddanwr Stifyn Parri dros 35 o flynyddoedd o brofiad yn y diwydiannau creadigol fel Cynhyrchydd Creadigol, Cyflwynydd, perfformiwr a mentor. Mi gychwynnodd ei gwmni MR PRODUCER yn 2001 sydd wedi cynhyrchu rhai o ddigwyddiadau mwya’ ysblennydd Cymru fel agoriad Canolfan Mileniwm Cymru i’r BBC, cyngerdd agoriadol Cwpan Ryder Cymru yn Stadiwn Mileniwm Cymru i Sky 1 a Sky Arts a Chyngerdd Hanner Canmlwyddiant Trasiedi Aberfan i Ganolfan Mileniwm Cymru gyda Michael Sheen, Bryn Terfel a Sian Phillips.
Fel diddanwr mi serennodd fel Marius yn Les Miserables yn y West End, fel actor yn chwarae Christopher Duncan yn Brookside i Channel 4, ac mae i’w weld yn cyflwyno ei Sioe Siarad a sawl rhaglen arall yn gyson at y teledu. Mae Stifyn hefyd yn cyflwyno digwyddiadau a chyngherddau byw.

Contact

If you’d like to contact the National Education Show, then you can do so by filling in the contact form below. One of our team will contact you shortly.​


The National Education Show

4th Floor,
15 Mount Stuart Square,
Cardiff Bay,
Cardiff, CF10 5DP

029 2240 0382

info@nationaleducationshow.com​