Countdown to the National Education Show 2018:

Day

Hour

Minute

Second

About this Seminar:

Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn Addysg

Nod y seminar hon yw rhoi trosolwg byr ar ymagweddau yn seiliedig ar ymwybyddiaeth ofalgar a sut y gall y rhain gefnogi staff sy’n gweithio o fewn lleoliadau addysg. Bydd y seminar yn rhannol ymarferol gyda chyfleoedd am drafodaethau anffurfiol ynghylch y themâu sy’n codi. 
Byddwn hefyd yn cyffwrdd â’r cwricwlwm hyfforddi sydd newydd ei ddatblygu i athrawon mewn lleoliadau ysgolion cynradd; ‘Y Cwricwlwm Presennol’.

Seminar Details


Time: 11.00am-12.00pm

Language: Cym

Target Audience: Addas ar gyfer bawb.

About the Speaker:

Mariel Jones

Athrawes ymwybyddiaeth a hyfforddwr ‘Y Cwriciwlwm Presennol’

Mae Mariel Jones yn athrawes mindfulness a chynghorydd / therapydd achrededig gyda blynyddoedd maith o brofiad sy’n cefnogi staff a myfyrwyr yn y sector addysg.
Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn agweddau staff tuag at hunan-niwed mewn myfyrwyr. Dros y blynyddoedd diwethaf mae Mariel wedi cyflwyno nifer o gyrsiau ‘Ymwybyddiaeth Ofalgar yn y Gweithle’ i staff drwy gyfrwyn Gymraeg a Saesneg.
Yn ogystal, mae Mariel yn aelod o dîm ‘Y Cwricwlwm Newydd’
sy’n anelu at ddarparu hyfforddiant pellach ar gyfer staff addysg sydd wedi datblygu ymarferion ymwybyddiaeth personol ac sy’n awyddus i gyflwyno sgiliau ymwybyddiaeth ofalgar o fewn ysgolion cynradd.

Contact

If you’d like to contact the National Education Show, then you can do so by filling in the contact form below. One of our team will contact you shortly.​


The National Education Show

4th Floor,
15 Mount Stuart Square,
Cardiff Bay,
Cardiff, CF10 5DP

029 2240 0382

info@nationaleducationshow.com​