Countdown to the National Education Show 2018:

Day

Hour

Minute

Second

About this Seminar:

Yr ethos cynhwysol. Be ydi cynhwysiad ?

Yn wyneb heriau newydd dyddiol ym myd addysg sut mae cefnogi ein disgyblion mwyaf bregus a rhoi cyfle iddynt lwyddo?  Mae pawb yn dyheu am gysondeb, ond wrth ymateb i ddisgyblion sy’n wynebu anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol dwys sut mae ‘r elfen yma (cysondeb) yn peri problemau cyson.

  • Y disgybl a’r athro / model y rôl yn cael dylanwad positif
  • Yr awch i lwyddo
  • Adeiladu pontydd – Llechan Lân.
  • Os yn gyntaf ………
Seminar Details


Time: 3.30-4.30pm

Language: Cym

Target Audience: I Gyd

About the Speaker:

Owain Arwel Davies MCGI BMus

Arweinydd Addysg Gynwhsyol

Mae gan Owain Arwel brofiad o dros ddeunaw mlynedd o weithio yn y sector Uwchradd yng Nghymru. Mi fy yn Bennaeth Cerddoriaeth mewn dwy ysgol uwchradd, hefyd, mae wedi derbyn clod uchel am ei waith o fewn a thu hwnt i’r ysgol am ddatblygu pobl ifanc.  Fei’ benodwyd yn Ymarferydd Arweiniol Pwnc gan GwE yn 2016, ac fel pennaeth blwyddyn bu’n datblygu llawer ar systemau mewnol ysgol o ran hyrwyddo ymddygiad da. Mae wedi cwblhau lefel 7 mewn arweinyddiaeth a rheolaeth ‘MCGI’ ac fe’i benodwyd yn ddiweddar fel Arweinydd Addysg Gynhwysol i Strategaeth ADYaCh newydd Gwynedd ac Ynys Môn.

Contact

If you’d like to contact the National Education Show, then you can do so by filling in the contact form below. One of our team will contact you shortly.​


The National Education Show

4th Floor,
15 Mount Stuart Square,
Cardiff Bay,
Cardiff, CF10 5DP

029 2240 0382

info@nationaleducationshow.com​