Einir Trimble

Einir Trimble

About this Seminar:

Gorau Dysgu, Cyd Dysgu.

Dosbarthiadau cynhwysol yw'r arfer nawr i ran fwyaf o ysgolion, ac mae athrawon yn gorfod darparu ar gyfer pob gallu. Bydd y cyflwyniad hwn yn canolbwyntio ar sut i ddarparu ar gyfer myfyrwyr ag amrywiaeth o anghenion o awtistiaeth, dyslecsia, dyspracsia ac ADHD i sicrhau bod y dosbarth cyfan yn rhagori ac yn ymgysylltu pob dysgwyr.

About the Speaker:

Einir Trimble

Athrawes, Aseswr ac Ymghynghorydd Arbenigol

Mae gan Einir 15 mlynedd o brofiad fel athrawes yn y maes anghenion arbennig, yn gyfrifol am Ganolfan Adnoddau Awtistiaeth Ceredigion a hefyd yn gweithio i ERW fel Arweinydd Dysgu Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae Einir nawr yn rhedeg cwmni ei hun, Hyfforddiant ac Ymgynghoriad Enfys, sydd yn darparu hyfforddiant i ysgolion a sefydliadau ar anghenion arbennig. Mae'r cwmni hefyd yn darparu asesiadau annibynnol i gefnogi'r profion 'trefniadau mynediad' ac yn cefnogi gweithwyr trwy'r grant 'mynediad i waith'.